PhDr. Zdeňka Macáková

PhDr. Zdeňka Macáková

Počernická 168/1a
100 00 Praha 10 - Strašnice
IČ: 13102770
DIČ: CZ506007072

Informace o kanceláři PhDr. Zdeňka Macáková

PhDr. Zdeňka Macáková nabízí zpracování účetnictví a mzdovou agendu malých a středních firem. Zákazníky účetní a daňové kanceláře jsou obchodní a výrobní firmy, společenství vlastníků jednotek, restaurace a bytová družstva (viz reference). Vzděláváme se v systému certifikace účetních ISU a na pravidelných školeních vzdělávacích agentur. Individuální přístup k zákazníkům je samozřejmostí.

 

Vedení účetnictví:

 • řazení dokladů
 • vedení pokladní knihy
 • knihy faktur
 • evidence DPH
 • evidence majetku
 • výkaz zisku a ztrát
 • rozvaha
 • hlavní kniha
 • daňové přiznání vč. přílohy a výkazů

 

Vedení daňové evidence:

 • vedení jednoduchého účetnictví
 • řazení dokladů
 • vedení pokladní knihy
 • knihy faktur
 • evidence DPH
 • evidence majetku
 • peněžník deník s analytickým členěním příjmů a výdajů
 • daňové přiznání
 • přehled pro zdravotní pojišťovny
 • přehled pro Správu sociálního pojištění

 

Zpracování mzdové agendy:

 • přihlášky organizace
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců
 • u velkých organizací zpracování dávek nemocenského pojištění
 • výplatní pásky
 • výplatnice
 • mzdové listy
 • výkazy pro zdravotní pojišťovny a Sociální zabezpečení
 • rekapitulace mzdových nákladú měsíční a roční
 • zpracování výkazů pro FÚ a vyúčtování daní z příjmu

S kým můžete přijít do kontaktu?

PhDr. Zdeňka Macáková

Počernická 168/1a 

100 00 Praha 10 - Strašnice 

Telefon: +420 777 854 585

Email: jmz@mybox.cz

Cena za služby PhDr. Zdeňka Macáková

Ceny jsou stanoveny dohodou.

Co je aktuálního u nás?

Daňová přiznání téměř na počkání do 24 hodin - zpracovaná z přinesených účetních závěrek poplatníků účtujících v jednoduchém účetnictví nebo poplatníků, kteří nejsou účetní jednotkou.

Kde nás najdete?